Odmowa dostępu - głosowanie przez proxy jest NIE FAIR !!!
-----------------------